Kts: Văn Minh

Tôi đã làm việc với nhiều đối tác thi công bàn ghế. Nhưng tìm đến banghegothong.vn gặp Anh Linh tôi mới nghĩ mình tìm được đối tác thực thụ. Trước hợp tác với nhiều xưởng ở HM hay Pham Van Bach hàng lỗi khá nhiều cũng như giao hàng trễ. Riêng tại đây tôi cảm thấy thực sự yên tâm.
KTS Van Minh / Chuyên thi công quán Cafe